«Укравтопром» опровергает все опасности введения пошлин

Ассоциация пытается сгладить вменяемую ей вину за развал авторынка. Украинские производители выделяют несколько мифов о якобы пагубных последствиях введения спецпошлин и, кажется, обоснованно растекаются о преимуществах применения защитных мер.

Мы искренне хотим поделиться с читателями мнениями всех участников авторынка и рассмотреть в подробностях все стороны конфликта. Мысли импортёров мы опубликовали без изменений в предыдущем материале. Здесь предлагаем  ознакомиться с позицией промышленников. 

Ассоциация автопроизводителей также нашла причины во взаимном обвинении импортёров, которые повышают цены слишком часто. Зависимость украинского потребителя от международных корпораций и целой цепочки посредников кажется «Укравтопрому» несправедливой и требующей немедленного искоренения. Новые меры, по мнению местных автозаводов, сделают Украину более привлекательной для инвесторов, которые оценят преимущества сборки автомобилей на территории страны.

Показать/скрыть заявление «Укравтопрома» для СМИ

Заява для ЗМІ Асоціації автовиробників України «Укравтопром» стосовно застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів

Асоціація автовиробників позитивно сприймає введення нових умов праці на автомобільному ринку. Прийняті заходи дозволять на більшу потужність завантажити вітчизняні заводи та забезпечити працівників робочими місцями, що позитивно вплине на економічний стан регіонів та держави в цілому.

Автовиробники з повагою відносяться до того рівня захисту, який запропонувала Міжвідомча комісія по спеціальним заходам щодо імпорту в Україну легкових автомобілів. Україна відкрито і свідомо йшла до цього і сподіваємось, що це перший крок до застосування системних заходів щодо підвищення ефективності інвестицій у промислове виробництво.

Окрім суто галузевої проблеми, ця міра допоможе вирішувати проблеми платіжного та зовнішньоторгівельного балансу держави. Маючи за підсумками минулого року рекордний дефіцит у зовнішньої торгівлі товарами – 15,8 млрд.$., імпорт автомобілів займає третю позицію, після газу та нафти, у формуванні цього дефіциту. А це означає, що витрати на імпорт автомобілів займають третю позицію у формуванні ризику девальвації національної валюти та зубожіння пересічного українця.

Український споживач опинився майже у повній залежності від іноземних постачальників, від ситуації на інших ринках, інших економік. Багато продукції, зокрема автомобілів, в Україну приходить не від виробника, а через численних посередників. Звідси незахищеність українця від несправедливої ціни. Вже минуло 4 роки, як ввізне мито на автомобілі зменшилось у 2,5 рази, а ціни на імпортні авто всі 4 роки тільки зростали. Цей ріст в середньому становить 12%. В той час, українські автовиробники знизили свої ціни майже на 15%, без покращення умов оподаткування.

Розвиток виробництва на території України це насамперед потужна гарантія споживача від непередбачуваності цінової політики постачальників товару та зняття залежності від квот на обсяги поставок, які у багатьох випадках формують або дефіцит товару на ринку, або перевантаженість складу продавця.

Останні роки яскраво продемонстрували, що відсутність такої гарантії у вигляді власного виробництва приводить до спекулятивного росту цін та черг за найбільш популярними моделями.

Показать/скрыть «Опровержение мифов»

Миф 1 – спецмеры это угроза украинскому потребителю.

Сегодня украинский потребитель оказался почти в полной зависимости от иностранных поставщиков, от ситуации на других рынках, других экономик. Много продукции, в частности автомобилей, в Украину приходит не от производителя, а через многочисленных посредников. Отсюда незащищенность украинца от несправедливой цены (как пример: уже 4 года назад ввозная пошлина на автомобили уменьшилась в 2,5 раза, а цены на импортные авто все 4 года только росли). 

Развитие производства на территории Украины это, прежде всего, мощная гарантия потребителя от непредсказуемости ценовой политики поставщиков товара и снятия зависимости от квот на объемы поставок, которые во многих случаях формируют или дефицит товара на рынке, или перегруженность склада продавца.

Последние годы ярко продемонстрировали, что отсутствие такой гарантии в виде собственного производства приводит к спекулятивному росту цен и очередей за наиболее популярными моделями.

Поэтому именно потери, которые понесли украинские производители – ослабление их позиций на внутреннем рынке, отсутствие стимулов для локализации производства в Украине – являются настоящей угрозой украинскому потребителю.

Миф 2 – Открытый рынок это залог инвестиций.

Четыре года украинский рынок является максимально открытым на европейском пространстве, наши тарифные барьеры одни из самых низких в мире, и ни одной серьезной инвестиции в промышленность. Контраст результатов политики защиты собственного рынка Украины и России разрушает миф привлекательности открытого рынка для индустриальных инвесторов и подтверждает тот факт, что никто не будет вкладывать деньги в производство там, где не существует барьеров для торговли готовой продукцией.

Миф 3 – Украинцы останутся без автомобилей.

До 2008 года ставка пошлины была 25%, но импорт рос год к году (так в 2006г. в Украину было ввезено 164 тыс. новых легковых автомобилей, а в 2007 году уже 246 тыс.ед.), а цены на импортные авто были ниже, чем при действии 10 процентной пошлины.

Временное повышение пошлины на 6-13%% на некоторые легковые автомобили увеличивает общую ставку пошлины до 16-23%%, что меньше чем ставка, которая действовала до вступления Украины в ВТО и когда объемы импорта превышали сегодняшний.

Поэтому такое повышение пошлин ни в коем случае не оставит украинцев без автомобилей, как об этом заявляют некоторые эксперты. Возникает только вопрос – почему прямо пропорциональная зависимость изменения конечной цены автомобиля от ставки пошлины происходит у импортеров исключительно в случаях роста последней.

Миф 4 – в 2009 году 13 процентная надбавка остановила импорт.

Тезис о том, что в 2009 году 13 процентная надбавка, которая действовала полгода, остановила импорт, не соответствует действительности. Поскольку до ее введения в начале 2009 года на складах операторов авторынка скопилось такое количество товара, который, по причинам резкого падения рынка, реализовывали еще два года. Но и в период действия этой надбавки импорт происходил, но естественно меньшими размерами – адекватными к спросу на рынке. 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий